China gongzuo China

土木/土建/结构工程师

Tue, 21 Aug 2018 07:59:27 GMT - - 海南省定安县

水电工程师

Tue, 21 Aug 2018 07:50:51 GMT - - 海南省定安县

客房领班

Tue, 21 Aug 2018 07:49:16 GMT - - 海南省海口市龙华区

人力资源经理

Tue, 21 Aug 2018 07:43:25 GMT - - 海南省东方市

海南]海南省华侨商业学校内务教官

Tue, 21 Aug 2018 07:22:43 GMT - - 海南省

语数外文化课老师(3000-5000,交五险)

Tue, 21 Aug 2018 07:03:50 GMT - - 海南省文昌市 - 安徽省滁州市南谯区

前厅服务员/后厨人员

Tue, 21 Aug 2018 06:36:22 GMT - - 海南省海口市

材料采购

Tue, 21 Aug 2018 06:30:58 GMT - - 海南省定安县

工厂生产学徒(普工)

Tue, 21 Aug 2018 06:18:19 GMT - - 海南省海口市秀英区

主管会计

Tue, 21 Aug 2018 06:08:09 GMT - - 海南省乐东县